Základní informace

Organizace 
Sdružení Martina Luthera v ČR (SML) vzniklo v roce 1998 z iniciativy Slezské církve evangelické a. v. Jeho posláním je „rozvíjení teologických a ostatních lutherských tradic v rámci lutherských církví, sborů a jiných samostatných organizací, které z lutherské tradice vycházejí při realizaci svých specifických úkolů.“ (Stanovy SML)

Partneři
Od r. 1999 je SML členem mezinárodní organizace Martin Luther Bund se sídlem v Erlangen (Německo) a zapojilo se tak do mezinárodní sítě pomoci sborům a menšinovým církvím zejména ve Východní Evropě. Na dílčích projektech SML spolupracuje také s Lutherskou církví – Missourskou Synodou (LCMS World Mission).

Členství
Členem SML mohou být právnické osoby, které působí na území České republiky. Zakládajícími členy jsou:
- církevní rada Slezské církve evangelické a. v.
- 14 farních sborů SCEAV

Financování
Činnost sdružení je financována z členských příspěvků, sponzorských darů a z příjmů z vlastní činnosti.

Členové výboru
(Od r. 2014)

Mgr. Martin Piętak, Th.D. – předseda
Mgr. Tomáš Tyrlík – místopředseda
Mgr. Marek Říčan
Mgr. Emil Macura

Eduard Mitręga - náhradník