Vydavatelské aktivity

Ke stěžejním aktivitám sdružení patří podpora vydávání kvalitní literatury reprezentující lutherské reformační dědictví. Dosud největším projektem v této oblasti bylo vydání lutherských vyznavačských spisů - Knihy svornosti (2006). Postupně následují další.

Po delším období útlumu v této oblasti práce bylo vydáno Augsburské vyznání (9/2010). V r. 2011 byla vydána brožurka Je křest dětí biblický? (A. Podżorski).

Také v následujících letech je v plánu vydání dalších reformačních spisů či komentářů k nim. V současnosti oslovujeme sponzory a komunikujeme s překladatelem.

 Mezi ostatní priority patří vydání dalších brožur na aktuální pastorační témata.