Projekty

 

K hlavním pilířům naší služby patří zejména podpora různých vzdělávacích a publikačních aktivit v církvi.

 

  • Vydavatelské aktivity

     Ke stěžejním aktivitám sdružení patří podpora vydávání kvalitní literatury reprezentující lutherské reformační dědictví. Dosud největším projektem v této oblasti bylo vydání lutherských vyznavačských spisů - Knihy svornosti (2006). Postupně následují další.

  • Podpora vzdělávání

    Chceme aktivně podporovat vzdělávání vedoucích dorostů a mládeží, pastoračních pracovníků v církvi, studentů teologie a katechetiky, učitelů a katechetů, a to zejména formou knižních darů.

  • Internet a média

    Usilujeme o rozvoj služby církve v oblasti internetu a médií, tak aby se Evangelium dostalo co nejblíže k dnešnímu člověku.