Podpora vzdělávání

 

Chceme aktivně podporovat vzdělávání vedoucích dorostů a mládeží, pastoračních pracovníků v církvi, studentů teologie a katechetiky, učitelů a katechetů, a to zejména formou knižních darů.

SML také pomáhá při zajišťování tuzemské i zahraniční odborné literatury pro teologické knihovny v rámci Slezské církve evangelické a. v., zejména pro knihovnu ústředí církve a pro knihovnu sloužící Oddělení křesťanské výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Ve spolupráci s našimi zahraničními partnery chceme v budoucnu rozvinout také zprostředkování stipendií na zahraničních teologických školách.