Internet a média

Usilujeme o rozvoj služby církve v oblasti internetu a médií, tak aby se Evangelium dostalo co nejblíže k dnešnímu člověku.

V oblasti internetu výbor SML fungoval jako inspirátor změn ve fungování internetové prezentace SCEAV. I do budoucna chceme podporovat smysluplné projekty církve v této oblasti.

V oblasti elektronických médií výbor SML inicioval také projekt „Kancionál pro OpenSong“ – převod českého kancionálu do programu OpenSong, používaného při větších akcích a na některých bohoslužbách k projekci písní na plátno.